Renovering

Brf Krassen 14

Renovering


Information om ROT-avdrag


Här kommer lite information och regler när det gäller renoveringar och underhåll.


  • VVS-arbeten
  • Elarbeten
  • Spiskåpor
  • Ventilation
  • Radiatorer
  • Håltagning/rivning av väggar
  • Fönster
  • Ytterdörrar
  • Markiser
  • Balkonger


Styrelsen kräver att vvs-arbeten ska utföras av auktoriserad eller certifierad vvs-installatör. Övriga våtrumsarbeten ska utföras av entrepenör som är våtrumscertifierad av Byggkeramikrådet eller motsvarande. Lämna in en kopia på plattsättarens våtrumscetifikat till styrelsen.


Elarbeten ska utföras av certifierad elektriker.

 

Alla förändringar i lägenheten ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.

 

Spiskåpor

Fastighetens ventilation är av typen ”frånluftssystem”. Det betyder att friskluft tas in via ventiler vid lägenhetens fönster. Via fläktar på vinden sugs luften ut genom ventilerna i badrum, wc, och kök (spiskåpan). I spiskåpan finns ingen fläkt. I stället finns ett spjäll, dvs en anordning som gör att man kan öka utsuget vid behov.


Vill man byta spiskåpa finns två alternativ.


Alternativ 1. Man byter den befintliga spiskåpan till en ny av samma typ, dvs. kåpa utan fläktmotor, med ett spjäll som kan forceras.

Alternativ 2. Man installerar en spiskåpa med kolfilterfläkt.


För att detta ska vara tillåtet krävs två saker.

a) Fläkten får absolut inte anslutas direkt till ventilationsröret.

b) Ett 'begränsnings-don' måste monteras på ventilationsrörets mynning (av samma typ som finns i badrummet).


Om man ansluter en fläkt direkt till ventilationsröret rubbar det balansen. Detta leder till att matos sprids till andra lägenheter genom ventilationsrören.

 

Det är alltså ej tillåtet att koppla någon som helst motordriven fläkt till ventilationsröret i köket.

 

Vill du sätta in en kolfilterfläkt krävs det ett godkännande av styrelsen.


Ventilation i badrum och WC

Det är ej tillåtet att byta ut ventilationsdon i badrum eller WC till en elektrisk frånluftsfläkt.

 

Radiatorer

Det är ej tillåtet att avlägsna, flytta eller byta ut vattenfyllda radiatorer i lägenhet utan styrelsens godkännande.

 

Väggar

Det krävs styrelsens tillstånd för håltagning/rivning av befintliga väggar.

 

Fönster

Medlem ansvarar för fönsterglas och till fönster hörande beslag och handtag samt all målning. Föreningen ansvarar endast för underhållet av den utvändiga sidan av aluminiumbågen.

 

Ytterdörr

Medlem ansvarar för till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar. Medlem svarar även för all målning förutom målning av ytterdörrens yttersida.

 

Markiser

Inget får monteras på fastighetens fasad utan att kontakta styrelsen. Detta gäller bla markiser och belysning.

 

Balkongskydd

Det är valfritt att sätta upp insynsskydd på balkongen.

Copyright © All Rights Reserved.