Trivselregler

Brf Krassen 14

Trivselregler


Se trivselregler för fullständigt dokument, men i stora drag gäller följande:


  • Det bör vara tyst och lugnt i huset från kl. 22.00 till 07.00 nästkommande dag.
  • Renoveringar eller kraftigt störande arbeten bör endast ske vardagar 07 – 18 och helger 10 – 16.
  • Trapphus, vinds- och källargångar bör alltid hållas fria från bråte av brandsäkerhets- och utrymningsskäl.
  • Var noggrann med att stänga portar, källar- och balkongdörrar efter dig.
  • Hjälp gärna till att sköta om gården genom att klippa gräset, vattna eller skotta snö när det behövs.

Copyright © All Rights Reserved.