Andrahandsuthyrning

Brf Krassen 14

Andrahandsuthyrning

 

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du göra en ansökan om tillstånd från styrelsen. Ansökan ska alltid innehålla skäl för uthyrningen samt uppgifter om den tilltänkta hyresgästen.

 

Blankett för andrahandsuthyrning

 

Uthyrning i andrahand kan godkännas för max ett år i taget, sen krävs ett nytt tillstånd av styrelsen.

 

Innan uthyrningens start ska också en kopia på kontraktet mellan bostadsrättsinnehavare och hyresgästen lämnas till styrelsen.

 

Korttidsuthyrning

 

För andrahands-uthyrning under en kortare tid, under t.ex. en semesterresa, gäller särskilda villkor som måste uppfyllas för att kunna få sin ansökan godkänd. 

 

Villkor för korttidsuthyrning i andrahand

 

Ansökan om korttidsuthyrning sker med samma blankett som vid vanlig andrahandsuthyrning. 

 

Copyright © All Rights Reserved.